انواع حفاظ در طرح های مختلف انواع حفاظ در طرح های مختلف به جهت ایجاد امنیت هر چه بیشتر ساختمان و به منظور جلوگیری از ورود سارقان حیوانات نصب میشود حفاظ شاخ گوزنی عمدتا به عنوان نرده ساختمان در نظر گرفته میشود و بر روی دیوار نصب میگردد اما گاهی […]

Open chat